Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

KontoTalk #1: Machine learning

Machine learning er algoritmer, der tager udgangspunkt i store mængder data, for at prøve at finde regler og sammenhænge i det og løse en given opgave. Machine learning eksisterer uundgåeligt i din hverdag, også selvom du måske ikke er klar over det. Vi er storforbrugere af apps, automatisering og digitale systemer, der letter en byrde for os i hverdagen. Hjernen bag det meste her: machine learning.

Faktisk er et godt eksempel på at forstå machine learning dit spamfilter i din e-mail. Systemet her lærer at genkende mønstre fra en stor mængde e-mails, og kan derfor også genkende nye spammails. 

Og hvad er så en algoritme? Det kan forklares som en opskrift til at løse et problem af en bestemt type, som leverer en løsning uanset den konkrete problemstillings udseende.

Klik og hør Lucas forklare hvordan vi buger ML i Kontolink

Hvad er machine learning i Kontolink?

Kontolink er bygget på machine learning. Vi bruger det til matchning af bilag og banktransaktioner. Altså når vi finder konkrete bilag fra dine dokumentkilder og matcher med den rette banktransaktion.

I denne proces analyseres en stor mængde data ud fra nogle givne parametre. I dette tilfælde kigger vi på forskellige data blandt andet beløb, dato og navn (fx navnet på den butik, du har handlet i), og finder tilsvarende data i din bank, så rette bilag og banktransaktion matches.   

Det bliver muligt at gøre, fordi vi med machine learning kan kigge på enorme mængder data – som et mennesker ikke ville kunne.

Teknologien er også klogere end os. Computeren lærer nemlig mere end selve eksemplerne. Den kan bruge sine erfaringer til at generalisere og på den måde træffe intelligente beslutninger i nye situationer. 

Hvad betyder det for dig?

For dig betyder det, at du kan lægge store dele af dine manuelle processer fra dig. Du kan helt konkret spare tid i hverdagen og optimere din egen arbejdskraft uden bekymring. Det er ikke engang sikkert, du tænker over, hvor meget machine learning hjælper dig i hverdagen, da vi efterhånden oplever det i store mængder.

Men vi er ret sikre på, at du hurtigt mærker forskellen med Kontolink.