Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     R     S     T     U     V     W     X     Ø     Å

A

B

 • Betalingsmiddel
 • Bogføring
 • Bruttofortjeneste
 • Budget
 • Bundlinje
 • Betalingsbetingelser
 • Betalingsfrist
 • Betalingspåmindelse
 • Bilag
 • Bogføringsprogram
 • Bogholder
 • Brutto
 • Bruttoavance
 • Bruttofortjenestemargin
 • Bruttoindkomst
 • Bruttonationalprodukt(BNP)
 • Bruttoudbytte
 • Bruttoresultat
 • Bruttoavanceprocent
 • Bruttomargin
 • Bruttosalg
 • Bruttooverskud
 • Bruttoindtægter
 • Bruttofortjeneste
 • Betalingsbalance
 • Betalingskort
 • Betalingsforpligtelse
 • Betalingsordre
 • Betalingsperiode
 • Betalingsvilkår
 • Betalingsdato
 • Betalingsmetode
 • Betalingsmodtager
 • Betalingsfrist
 • Betalingsstrøm
 • Betalingsbetingelser
 • Bankafstemning
 • Billy
 • Bogføringslov(Bogføringslov)

C

D

 • Dagsværdi
 • Databehandleraftale
 • Debet
 • Debitor
 • Debitorbogholderi
 • Debitorkartotek
 • Debitoroversigt
 • Deflation
 • Delfaktura
 • Digital post
 • Dinero regnskabsprogram
 • Direkte omkostninger
 • Direktion
 • Dobbelt bogføring
 • Dobbelt postering
 • Dækningsbidrag
 • Driftsresultat
 • Driftsselskab
 • Dropshipping
 • Due diligence
 • Datterselskab
 • Debet kredit
 • Detailvirksomhed
 • Driftsbudget
 • DIBS by Nets
 • Driftskonto
 • Driftsrentabilitet
 • Digital bogføring
 • Digitalt bogføringssytem(Bogføringslov)

E

 • E-faktura
 • EAN-Faktura
 • EAN-nummer
 • EBITDA
 • e-conomic
 • Efterpostering
 • Efterspørgsel
 • Egenkapital
 • Eksport
 • Elektronisk
 • indbetalingskort
 • Elektronisk regning
 • Enkeltmandsvirksomhed
 • Erhvervelsesmoms
 • ERP system
 • Etisk regnskab
 • Eventualforpligtelse
 • e-Boks
 • Egenerklæring
 • Erhvervsstyrelsen
 • E-mærket
 • eIndkomst
 • Engrosvirksomhed
 • Etableringsbudget
 • EBIT
 • Ejerbog
 • Enhedsomkostninger
 • Eksternt årsregnskab
 • Erhvervslejekontrakt
 • Excel
 • Efterspørgselskurve
 • Elasticitet
 • Erhvervspsykolog
 • Exitstrategi
 • E-commerce
 • Efterangivelse af moms
 • Erhvervslån
 • Erhvervsansvarsforsikring

F

 • Factoring
 • Faktura
 • Fakturascanning
 • Fakturering
 • Feriepenge
 • Finansbogholderi
 • Finansielle poster
 • Finansår
 • Fintech
 • Fogedretten
 • Fond
 • Forbehold
 • Forsyningskæde
 • Fremmedkapital
 • Frikort
 • Fuldmagt
 • Funktionsopdelt
 • regnskab
 • Fødevareleverandør
 • Følgeseddel
 • Freelancer
 • FIFO (First In First Out)
 • Finansbilag
 • FreshBooks
 • Formuefællesskab
 • Fritvalgskonto
 • Finansiering
 • Forretningsplan
 • Fritvalgsordning
 • Finansieringsomkostniger
 • Forsikring

G

H

I

 • IBAN-nummer
 • IFRS
 • Import
 • Indbetaling
 • Indfrielse
 • Indgående moms (købsmoms)
 • Indlånsrente
 • Indtjening
 • Indtægt
 • Inflation
 • Insourcing
 • Integration
 • Interessentskab
 • Intern revision
 • Internt regnskab
 • Investering
 • Investeringsselskab
 • Iværksætter
 • Iværksætterselskab
 • Iværksætterydelse
 • Indkomstelasticitet
 • Innovation
 • Investeringsforening
 • Indløsningsaftale
 • Insolvens
 • Immaterielle anlægsaktiver
 • Insourcing (arbejdskraft)
 • Immaterielle rettigheder
 • Indsigelse
 • Instagram
 • Iværksætterkonto
 • Indtjeningsevne
 • Indtægter
 • Indiegogo
 • Inkasso
 • Indirekte omkostninger
 • Influencer marketing
 • Investor
 • Iværksætterstøtte
 • Lov ikraftrædelse (Bogføringslov)

J

 • Jurist
 • Jyske Bank

K

 • Kalenderår
 • Kapacitetsomkostninger
 • Kapital
 • Kapitalafkastordning
 • Kapitalisering
 • Kapitalpension
 • Kapitalværdi
 • Kassekladde
 • Kassekredit
 • Kommanditselskab
 • Koncernregnskab
 • Konkurs
 • Kontanter
 • Kontering
 • Kontokort
 • Kontoplan
 • Kontoudtog
 • Kortfristet gæld
 • Kostpris
 • Kredit
 • Kreditnota
 • Kreditor
 • Kreditorbogholderi
 • Kreditorkartotek
 • Kreditorstyring
 • Kryptovaluta
 • Kvalitativ værdiansættelse
 • Kvantitativ værdiansættelse
 • Kvartalsregnskab
 • Kørselsregnskab
 • Kickstarter
 • Kultur
 • Kurator
 • Kapitalafkast
 • Kommission
 • Kontrollerede transaktioner
 • Konkollega
 • Kvittering
 • Kapitalejer
 • Konkurrenceklausul
 • Køb og salg af virksomhed
 • Kapitalindkomst
 • Konkurrent
 • Købsaftale (salgsaftale)
 • Konkurs og rekonstruktion
 • Kørselsfradrag
 • Konsulentaftale
 • Kørselsgodtgørelse
 • Kapitalselskab
 • Kontanthjælp
 • Kreditornummer
 • Kapitalafkast
 • Kapitalafkastordningen
 • Kapitalklasser
 • Kapitalafkastsats
 • Kassebeholdning
 • Kassedifference
 • Kasserapport
 • Koncern
 • Konto
 • Kontrakt
 • Kortfristede forpligtelser
 • Kundeklausul
 • Kreditværdighed
 • Kunstig intelligens
 • Kunstnermoms

 

 • Lagerstyring
 • Langfristet gæld
 • Leasing
 • Ledelsesberetning
 • Ledelsespåtegning
 • Leverandør
 • Leverandørservice
 • Leverandørstyring
 • Likvid
 • Likvide beholdninger
 • Likviditet
 • Likviditetsbudget
 • Løn
 • Lønning
 • Lønsum
 • Lønsumsafgift
 • Lønsystem
 • Langsigtede forpligtelser
 • Leveringsbetingelser
 • Likviditetsgrad
 • Litecoin
 • Låntyper
 • Lagerhotel
 • Løntilskud
 • LTV (Life Time Value)
 • Lån & Spar Bank
 • Låneaftale
 • Ledelse
 • Lønindeholdelse
 • Lånetyper
 • Løbende afstemning

 

M

 • Mellemregningskonto
 • Merværdi
 • Miljøregnskab
 • Mindre anskaffelser
 • Moms
 • Momsafregning
 • Momsfritagelse
 • Momsindberetning
 • Momsopgørelse
 • Momsregistrering
 • Momsregler
 • Momsregnskab
 • Morarente
 • Møntfod (Møntenhed)
 • Markedspriser
 • Mikroøkonomi
 • Moderselskab
 • Markedsrente
 • Mastercard
 • Miljøtillæg
 • MBA
 • Momsfradrag
 • Monopol
 • Medarbejderaktier
 • Mindstekravs bekendtgørelsen
 • Multi Level Marketing
 • Mellemskat
 • Mindsteløn
 • Momsnummer
 • MobilePay
 • Misligholdelse
 • Momsfrister
 • Morarenter
 • Materialeopbevaring (Bogføringslov)

N

O

 • Obligation
 • OCR
 • OIOUBL
 • OIOXML
 • Omdømme
 • Omkostninger
 • Omsætning
 • Omsætningsaktiver
 • Online faktura
 • Opskrivninger
 • Outsourcing
 • Overskud
 • Omsætningshastighed
 • Opsparet overskud
 • Option
 • Overarbejde
 • Opfindelse
 • Ordrestyring
 • Overenskomst
 • Oplysningsskemaet
 • Organisationsdiagram
 • Opsigelse
 • Organisationsstruktur
 • Overskudsgrad
 • Oplysningsskema
 • Operationel leasing
 • Ophørstidspunkt
 • Organisation

P

 • Pantsætning
 • Passiv
 • Paypal
 • PBS
 • Pengestrøm
 • Pengestrømsopgørelse
 • Periodeafgrænsningspost
 • Periodisering
 • Personalegoder
 • Post
 • Postering
 • Primo
 • Primopostering
 • Pris
 • Priselasticitet
 • Prisfastsættelse
 • Priskrig
 • Prispolitik
 • Profit
 • Projektregnskab
 • Projektstyring
 • Pakkelabels
 • Pengetank
 • Personskat
 • Pantebrev
 • Pensopay
 • Phishing
 • Priskalkulation
 • Partnerselskab
 • Passiv indkomst
 • PowerPoint
 • Produktansvar
 • Personalehåndbog
 • Praktikaftale
 • Produktionsvirksomhed
 • Personfradrag
 • Produktivitet
 • Personlig branding
 • Primo og ultimo
 • Pengebinding
 • Personlig hæftelse
 • Personlig konkurs
 • Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)
 • Proløn
 • P-nummer
 • Papegøjeplader
 • Patent
 • Periodiseringer
 • Persondataforordningen
 • PISP
 • PMV (Personligt ejet mindre virksomhed)
 • Primoposteringer
 • Produktansvarsloven
 • Profitmargin
 • PSD2

R

 • Realkredit
 • Refusion
 • Registreret revisor
 • Regning
 • Regnskab
 • Regnskabsklasse
 • Regnskabsprogram
 • Regnskabsår
 • Rentabilitet
 • Rente
 • Resultatopgørelse
 • Review
 • Revision
 • Revisionsfirma
 • Revisionsprotokollat
 • Revisionspåtegning
 • Revisor
 • Revisorerklæring
 • Risikoanalyse
 • RKI
 • Rykker
 • Rykkerprocedure
 • Regnskabspligt
 • Resultat
 • Resultatbudget
 • Regnskabssystem
 • Ringkjøbing
 • Landbobank
 • Retshjælp
 • Ripple
 • Rejsegodtgørelse
 • Retssag
 • Regnskabsaflæggelse
 • Reklamebeskyttelse
 • Revideret regnskab
 • ROI (Return On Investment)
 • Regnskabsklasse A
 • Regnskabsklasse B
 • Renters rente
 • Revisionspligt
 • Regnskabsklasse C
 • Repræsentationsmoms
 • Rådighedsbeløb
 • Regnskabsklasse D
 • Reserver
 • Regnskabsopstilling
 • Regnskabspraksis
 • Revisionsprotokol
 • Revisor vs bogholder
 • Råbalance
 • Regnskabsmateriale(bogføringslov)
 • Revisor

S

 • S.M.B.A.
 • SaaS 
 • SAF-T 
 • SEO
 • SEPA
 • SE-nummer
 • SU
 • Saldobalance
 • Salgsaftale
 • Salgsfremmende omkostninger
 • Sambe
 • SamarbejdsaftaleSambeskatning
 • Samtidighedsferie
 • Saxo Bank
 • Scrapværdi
 • Segmentering
 • Selvangivelse
 • Selvledelse
 • Selvstændig på barsel
 • Selskabsbeskatning
 • Selskabsform
 • Selskabsformer
 • Selskabsloven
 • Selskabsstiftelse
 • Selskabsskat
 • Servicefradrag
 • Servicefradrag (Håndværkerfradrag)
 • Servicevirksomhed
 • Sikkerhedsstillelse
 • Skattefradrag
 • Skattekonto
 • Skattekort
 • Skattestyrelsen
 • Skat tilbage
 • SMV (Små og Mellemstore Virksomheder)
 • Småanskaffelser
 • Småfornødenheder
 • Socialt regnskab
 • Solidarisk hæftelse
 • Soliditet
 • Soliditetsgrad
 • Solvens
 • Sort arbejde
 • Spar Nord Bank
 • Sparekassen Kronjylland
 • Sparekassen Sjælland-Fyn
 • Sparekassen Vendsyssel
 • Sponsorat
 • Splittest
 • Splitmoms
 • Sparringspartner
 • Systembeskrivelse (Bogføringslov)
 • Sparringspartner
 • Startkapital
 • Statsautoriseret revisor
 • Status
 • Stiftelsesdokument
 • Straksafskrivning
 • Straksafskrivninger
 • Stiltiende accept
 • SummaSummarum
 • Supply chain
 • management
 • Supplerende oplysning
 • Supplerende oplysninger
 • Søstervirksomhed
 • Systemintegration

T

U

 • Uanmeldt kasseeftersyn
 • Udbud
 • Udbytte
 • Udbytteskat
 • Udestående
 • Udgift
 • Udgående moms (salgsmoms)
 • Udlicitering
 • Udlån
 • Udskudt skat
 • Ultimo
 • Underskud
 • Udestående
 • Udlånsrente
 • Ultimo
 • Underskud
 • Uniconta
 • Udbetalinger

V

 • Valuta
 • Valutaveksling
 • Vare
 • Varebeholdning
 • Varedebitor
 • Vareforbrug
 • Varekartotek
 • Varekøb
 • Varekreditor
 • Variable omkostninger
 • Vederlag
 • Vedtægter
 • Vækst
 • Vækstfonden
 • Værdiansættelsesmetode
 • Værdikæde
 • Værdipapir
 • Værditab
 • Vægtafgift
 • Varelagerets omsætningshastighed
 • Vestjysk Bank
 • ViaBill
 • Visa
 • Vision
 • Virksomhedsform
 • Virksomhedsfusion
 • Virksomhedsklasse
 • Virksomhedsomdannelse
 • Virksomhedspant
 • Virksomhedsskat
 • Virksomhedsskatteordning
 • Virksomhedsordningen
 • Virksomhedstyper
 • Videnregnskab
 • Visma e-conomic a/s
 • Vurderingsberetning

W

 • Xero
 • Xrbl

Ø

 • Økonomi
 • Økonomiske rapporter
 • Økonomiske resultat
 • Økonomiske statusrapporter
 • Økonomiske udgifter
 • Økonomisk information
 • Økonomisk kontrol
 • Økonomisk planlægning
 • Økonomisk præstation
 • Økonomisk rapportering
 • Økonomisk ressourceallokering
 • Økonomisk styring
 • Økonomisk værdiansættelse
 • Økonomisk virksomhedsstyring
 • Økonomistyring
 • Økonomisystem

Å