Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Aktiekapital

Hvad er aktiekapital?

Aktiekapital refererer til den samlede værdi, som ejerne eller stifterne af et aktieselskab indskyder, når de etablerer selskabet. Denne kapital kan bestå af kontanter, men også af andre værdier som maskiner eller fast ejendom.
h2 header: funktionen af aktiekapital i et aktieselskab

I et aktieselskab anvendes aktier som et middel til finansiering. Ved oprettelsen af selskabet indskyder ejerne kapital ved at købe aktier. Denne indskudte kapital bruges til at finansiere virksomhedens drift og investeringer. Yderligere aktier kan sælges til investorer, der søger et potentiale for afkast.

Aktionærernes risiko

Aktionærer i et aktieselskab ejer en andel af virksomheden og har dermed ret til en del af overskuddet (udbytte). Risikoen for aktionærerne ligger i, at selskabets værdi kan falde, hvilket vil medføre, at aktiernes værdi reduceres. I tilfælde af konkurs er aktionærernes tab begrænset til deres investering i aktierne; de hæfter ikke personligt for virksomhedens gæld ud over deres aktieindskud.

Lovgivningsmæssige aspekter af aktieselskaber

I henhold til selskabsloven skal et aktieselskab have en minimumsaktiekapital på 500.000 kr. Dette krav sikrer, at kun veletablerede virksomheder kan vælge denne virksomhedsform. Aktiekapitalen figurerer som en passivpost i selskabets regnskab og repræsenterer den samlede værdi af udstedte aktier på tidspunktet for selskabets stiftelse.

Bogføring og regnskabsmæssige krav

Aktieselskaber skal overholde de regnskabsmæssige krav, der gælder for regnskabsklasse C og D. Dette inkluderer præcise og detaljerede opgørelser af aktiekapitalen i deres regnskaber.