Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Årsregnskabsloven

Hvad er årsregnskabsloven?

Alle virksomheder i Danmark er forpligtede til at følge årsregnskabsloven, hvilket indebærer, at de skal udarbejde et årsregnskab for at dokumentere deres økonomiske transaktioner gennem året.

Årsregnskabet skal nøjagtigt reflektere virksomhedens økonomiske aktiviteter inden for regnskabsåret. Årsregnskabsloven indeholder specifikke krav til, hvordan årsregnskabet skal udarbejdes.

Generalklausulen

Hovedbestemmelsen i årsregnskabsloven er generalklausulen, som dikterer, at årsregnskabet skal præsentere et retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling. Dette kan indebære nødvendigheden af at afvige fra lovens bestemmelser for at sikre et mere retvisende billede. Eventuelle afvigelser skal det gøres rede for i årsrapporten med angivelse af den beløbsmæssige effekt.

De fundamentale principper i årsregnskabsloven

 • Klarhed
 • Substans over form
 • Væsentlighed
 • Fortsat drift
 • Neutralitet
 • Periodisering
 • Konsistens
 • Bruttoprincippet
 • Formel kontinuitet
 • Reel kontinuitet
 • Yderligere information

Yderligere oplysninger om årsregnskabsloven kan findes på Retsinformation, hvor den fulde lovtekst er tilgængelig.

Relaterede begreberÅrsafslutning
Årsrapport
Årsregnskab