Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Feriepenge

Hvad er feriepenge?

Feriepenge er beløb, som arbejdsgivere i Danmark er forpligtede til at betale deres ansatte, hvilket giver medarbejderne ret til betalt ferie. En medarbejder optjener ret til 2,08 betalte feriedage pr. måned i ansættelse, akkumuleret gennem kalenderåret.

Ansatte optjener feriepenge i løbet af ét kalenderår, og året efter kan de gøre brug af de optjente feriepenge til at holde ferie. Feriepenge, optjent i et givet år, er typisk tilgængelige for udbetaling for ferie afholdt i perioden fra den 1. maj det følgende år til den 30. april året efter. Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at medarbejderne modtager deres feriepenge.

Regler for feriepenge

Ifølge den danske ferielov optjener en ansat 2,08 betalte feriedage pr. måned, hvilket akkumuleres til 5 ugers ferie over et helt år. Af disse 5 uger har medarbejderen ret til at holde 3 sammenhængende uger som hovedferie i perioden fra 1. maj til 30. september. De resterende 2 ugers ferie, kaldet restferie, kan aftales mellem arbejdsgiver og medarbejder at blive afholdt når som helst i løbet af ferieåret.

Det er op til arbejdsgiveren og den ansatte at aftale, hvornår ferien skal afholdes, idet arbejdsgiveren skal tage hensyn til eventuelle børnefamilier ved planlægningen af hovedferien, så den i muligt omfang kan placeres i barnets skolesommerferie.

Udbetaling af feriepenge

Arbejdsgiveren er ansvarlig for at beregne og indberette de optjente feriedage. Udbetalingen af feriepenge sker ved, at den ansatte anmoder om udbetaling via Feriekonto, og dette kan ske tidligst en måned før ferien påbegyndes. Feriepengene udgør 12,5% af den ansattes løn i optjeningsåret og beskattes som almindelig løn. Disse midler indbetales derefter til Feriekonto, hvorfra den ansatte kan anmode om udbetaling.

Kan man få feriepenge uden at holde ferie?

Normalt er feriepenge knyttet til afholdelse af ferie, men der er situationer, hvor en ansat kan modtage feriepenge uden faktisk at holde ferie, fx ved sygdom, barsel eller hvis medarbejderen er i udlandet.

Relaterede begreber

Indbetaling: Processen, hvor arbejdsgiveren overfører feriepengene til Feriekonto.


Kalenderår: Perioden fra 1. januar til 31. december, i hvilken medarbejderen optjener feriepenge.


Løn: Den betaling en medarbejder modtager for sit arbejde, hvorfra feriepengene beregnes.


Lønsystem: Et system, der anvendes til at administrere lønudbetalinger og beregning af feriepenge.