Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

A-skat

hvad er A-skat

A-skat er en central del af det danske skattesystem, som omhandler beskatningen af A-indkomst. A-indkomst inkluderer typisk indtægter som arbejdsløn, dagpenge, pensioner, SU, og lignende.

Skattepligtig Personlig Indkomst

For almindelige lønmodtagere udvides skattepligten til at omfatte andre former for personlig indkomst, såsom underholdsbidrag og kapitalindkomst, herunder renteindtægter og lejeindtægter.

Indberetning og Betaling af A-Skat

Arbejdsgivere har ansvaret for at indberette medarbejdernes A-indkomst til SKAT. A-skat, som er skatten på primær indtægt, tilbageholdes ved udbetaling af løn. Denne indkomst indberettes årligt til SKAT for at sikre korrekt udskrivning på selvangivelsen.

Det Progressive Skattesystem i Danmark

Danmark anvender et progressivt skattesystem, hvor skatteprocenten stiger med indkomstens størrelse. Der er mange detaljerede skatteregler, som kan udforskes nærmere på SKATs hjemmeside.

Grundlæggende Skatteregler

Personfradrag: Personer over 18 år har et personfradrag på 45.000 kr. (2017), hvilket betyder, at indkomst op til dette beløb er skattefri.
AM-bidrag: Før skat beregnes, skal der betales et arbejdsmarkedsbidrag på 8%. Dette bidrag fratrækkes den personlige indkomst efter personfradraget, men før skat beregnes.
Bundskat og Topskat: Bundskatten i Danmark er 12,09 % (2021), mens topskatten er 15 % (2021). Bundskat betales af indkomsten over personfradraget, mens topskat betales af indkomst over 544.800 kr. (2021).

Aktuelle Skattesatser

De gældende skattesatser kan findes på SKATs hjemmeside.