Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Import

Hvad er import?

Import refererer til anskaffelsen af varer eller tjenester fra udlandet. Når vi erhverver produkter fra andre lande, er det kendt som import, mens eksport indebærer salg af varer eller tjenester til udlandet. At eksportere et produkt eller en service betyder at sælge det til et fremmed land.

Hvor stor er betydnigen af import?

Handel mellem nationer omfatter udveksling af varer og tjenester, hvor import og eksport spiller centrale roller. Import omhandler de varer eller tjenester, som anskaffes fra udlandet, mens eksport vedrører de varer eller tjenester, som sælges til udlandet. For eksempel, hvis en dansk virksomhed køber kakaobønner fra Brasilien, betragtes det som import for Danmark og eksport for Brasilien. Omvendt, når danske Arla sælger mejeriprodukter til Indien, anses det for eksport fra Danmark og import til Indien.

Balancen mellem import og eksport

Virksomheder, der handler med udlandet, bidrager til Danmarks import og eksport. En økonomisk balance opnås bedst, når importen og eksporten er i ligevægt, for at undgå en situation, hvor mere kapital flyder ud af landet end ind.

Betalingsbalance og import


Betalingsbalancen er en indikator for et lands handel med udlandet, hvor import og eksport er nøgleelementer. Den viser, om et land har et overskud eller underskud i sin handel med udlandet. Danmark har eksempelvis haft et overskud på sin betalingsbalance siden 1999, hvilket indikerer en stærk økonomisk position.

Told ved import

Toldreglerne varierer afhængigt af handelspartnerne. Handel inden for EU er toldfri, mens varer fra ikke-EU-lande kan pålægges told og moms. Nogle varer kan endvidere pålægges specifikke afgifter. Importregistrerede virksomheder kan undgå told ved import, men skal stadig betale et toldgebyr til Skattestyrelsen.

Spørgsmål og svar om importImport omfatter køb af varer fra udlandet.

Hvad er forskellen på import og eksport?

Forskellen på import og eksport er, om der købes eller sælges varer.
Omkostningerne ved import fra USA afhænger af produkttypen og kan inkludere told og afgifter.

Hvilken dokumentation kræves ved told?

Importdokumentation kan kræves ved toldbehandling, ofte i form af en ordrebekræftelse.

Hvordan starter man et importfirma?

At starte et importfirma kræver kendskab til markedet og kan lettes ved brug af online platforme for handel med varer fra Asien og USA.