Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Kørselsfradrag

Hvad er kørselsfradrag?

Kørselsfradraget er en skattefordel, som du kan benytte dig af, hvis du har en pendlerdistance på over 24 km til og fra dit arbejdssted. Dette gælder for alle former for lønmodtagerarbejde, hvor der betales AM-bidrag, herunder studiejobs, lønnede praktikpladser og job med løntilskud. Fradraget gives for hver dag, du fysisk transporterer dig mellem hjem og arbejde, undtagen på dage, hvor du arbejder hjemmefra eller er syg.

Hvordan fungerer kørselsfradraget?

For at modtage kørselsfradrag skal du have en daglig rejse på mere end 24 km til og fra arbejde. Det spiller ingen rolle, hvilket transportmiddel du benytter – bil, bus, tog eller cykel – alle berettiger til fradrag. Det er dog kun rejser mellem din folkeregisteradresse og arbejdspladsen, der tæller. Skulle du i perioder rejse fra en anden adresse, som fx et sommerhus, kan disse rejser ikke medregnes.

Vigtige betingelser for kørselsfradrag

Du skal have et lønnet arbejde, der bidrager med AM-bidrag, eller være i lønnet praktik, have et studiejob eller et løntilskudsjob.
SU og ulønnet praktik kvalificerer ikke til kørselsfradrag.
Fradraget refunderes ikke direkte, men påvirker din årsopgørelse, så du betaler mindre i skat.
Er du berettiget til en firmabil eller får dækket transportomkostninger af din arbejdsgiver, kan du ikke modtage kørselsfradrag.
Kørsel i forbindelse med samkørsel er også berettiget til kørselsfradrag, men kun én af passagererne kan kræve brofradrag.
Kørselsfradragets sats for 2024

Fradragets størrelse afhænger af den samlede afstand mellem hjem og arbejde. For 2024 gælder særlige satser, som er opdelt efter den samlede daglige rejseafstand. Der er en mindstegrænse på 24 km for at være berettiget til fradraget.

Indberetning af kørselsfradrag

Kørselsfradraget skal indberettes korrekt for at undgå fejl i skatteberegningen. Det er vigtigt at opdatere din forskudsopgørelse løbende og sikre, at årsopgørelsen afspejler de faktiske forhold.