Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Årets resultat

Hvad er årets resultat?

Årets resultat udgør virksomhedens definitive tal for, hvordan regnskabsåret er afsluttet. Dette resultat fremkommer ved at opsummere indtægter og fratrække udgifter samt skatter fra resultatopgørelsens poster.

Uddybning af årets resultat

Årets resultat, også kendt som periodens resultat, er et essentielt mål for virksomhedens økonomiske performance over et regnskabsår. Det viser nettoresultatet efter alle indtægter er opgjort og alle omkostninger, herunder selskabsskat, er trukket fra.

Beregning og betydning

Grundlaget for beregningen af årets resultat er en simpel formel, hvor samlede indtægter minuseres med udgifter. Selvom konceptet er enkelt, kræver det opmærksomhed på flere detaljer for at sikre et nøjagtigt og retvisende årsregnskab.

Faktorer der påvirker årets resultat

Inden den endelige afrapportering, skal visse aspekter tages i betragtning for at sikre et korrekt regnskab, herunder:

  • Hensættelser: Forudsete fremtidige omkostninger eller forpligtelser, der endnu ikke er realiseret, skal inkluderes for at give et retvisende billede af virksomhedens økonomi.
  • Anlægsaktiver: Afskrivning på anlægsaktiver som køretøjer, maskiner, og bygninger påvirker resultatet negativt, da disse aktiver mister værdi over tid.
  • Debitorer: Vurdering af debitorers betalingsevne kan have indflydelse på regnskabet, både positivt og negativt.
  • Lager: Korrekt vurdering af varelagerets værdi er afgørende for præcis beregning af årets resultat.

Ekstra ressourcer og hjælp

For detaljeret vejledning i afslutning af et regnskabsår og forståelse af årets resultat, kan det være fordelagtigt at konsultere en revisor eller bogholder, der er bekendt med de gældende regler i Årsregnskabsloven.