Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Årsregnskab

Hvad er et årsregnskab?

Et årsregnskab er en grundig årlig rapport, der fremstiller en virksomheds økonomiske status og aktiviteter gennem et regnskabsår. Det udgør en vital del af virksomhedens årsrapport og tjener to primære formål:

  • At vise, hvordan virksomhedens ressourcer er anvendt i løbet af året.
  • At præsentere et klart billede af virksomhedens finansielle helbred, herunder dens aktiver og passiver (balancen).
    Årsregnskabets struktur og indhold

Et årsregnskab dækker over:

  • Resultatopgørelse: Dette afsnit viser virksomhedens indtægter og udgifter, hvilket afslører om virksomheden har opnået overskud eller underskud i det pågældende år.
  • Balance: Balancen viser en oversigt over virksomhedens aktiver, passiver og egenkapital på regnskabsårets sidste dag, og afslører dermed virksomhedens økonomiske stilling.

Krav til årsregnskabet

Alle erhvervsdrivende i Danmark skal overholde Årsregnskabslovens bestemmelser, som specificerer kravene til årsregnskabet baseret på virksomhedens størrelse og regnskabsklasse. Der er fire regnskabsklasser (A-D), hvor A typisk omfatter små virksomheder, og D omfatter store børsnoterede selskaber. Jo større virksomheden er, desto flere krav er der til årsregnskabets detaljeringsgrad og indhold.

Hvornår skal årsregnskabet indberettes?

Årsregnskabet skal udarbejdes baseret på virksomhedens regnskabsår, som oftest følger kalenderåret, men kan også være forskudt. Det skal indberettes i overensstemmelse med de gældende frister for regnskabsåret.

Hvordan udarbejdes et årsregnskab?

For at udarbejde et årsregnskab, er det nødvendigt at samle alle finansielle bilag, bankudskrifter, og andre relevante dokumenter for det pågældende år. Afhængig af virksomhedens størrelse og regnskabsklasse, kan det også være nødvendigt at få årsregnskabet revideret.

Nyttige værktøjer til opsætning af  årsregnskabet

Regnskabssoftware kan være et nyttigt værktøj til at hjælpe med opstillingen af årsregnskabet. For virksomheder, der ønsker at sikre nøjagtighed og overholdelse af alle regnskabsregler, kan det være en fordel at søge professionel assistance fra en revisor.