Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Årsafslutning

Hvad er en årsafslutning?

Årsafslutning er processen med at afslutte et regnskabsår, hvilket indebærer at gøre status over virksomhedens finansielle aktiviteter og resultater. Denne proces resulterer i oprettelsen af primoposteringer for det kommende regnskabsår, baseret på det afsluttede års resultater.

Årsafslutningens kerne

En årsafslutning er en omhyggelig gennemgang og opgørelse af alle konti i virksomhedens regnskab, hvilket fastlægger deres slutstatus. Resultaterne fra disse konti bliver grundlaget for det nye regnskabsårs primoposteringer og åbningssaldi.

Hvornår finder årsafslutningen sted?

Tidspunktet for at foretage en årsafslutning varierer fra virksomhed til virksomhed og afhænger af den enkelte virksomheds regnskabsår og specifikke behov. Årsafslutningen afslutter det officielle regnskab og forbereder grundlaget for det nye års regnskabsaktiviteter.

Værktøjer til årsafslutningen

For at lette årsafslutningsprocessen findes der digitale værktøjer og software, der kan hjælpe med at gøre processen nemmere og sikre korrekt konvertering af regnskabsdata til standardiserede formater som XBRL.

Hvorfor er årsafslutningen vigtig?

Årsafslutningen spiller en afgørende rolle i virksomhedens regnskabsføring ved at sikre nøjagtighed og rettidighed i finansiel rapportering. Det er en essentiel proces, der sikrer, at virksomheden har et klart overblik over sin finansielle position ved regnskabsårets afslutning, og at den er klar til at påbegynde et nyt regnskabsår på et velinformeret grundlag.