Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Databehandleraftale

Hvad er en databehandleraftale?


En databehandleraftale er en juridisk nødvendighed, der sikrer, at persondata håndteres korrekt og i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning, GDPR. Denne aftale etableres mellem en dataansvarlig (f.eks. en virksomhed, der ejer persondata) og en databehandler (en virksomhed, der behandler data på vegne af den dataansvarlige), for at fastlægge regler og procedurer for databehandlingen.

Formålet med en databehandleraftale

Hovedformålet med en databehandleraftale er at sikre, at begge parter forstår deres ansvar og forpligtelser i forbindelse med beskyttelsen af personoplysninger. Aftalen skal indeholde specifikke instrukser om, hvordan persondata skal behandles, sikres, og under hvilke omstændigheder de kan videregives.

Databehandleraftalens betydning under GDPR

Ifølge GDPR er det obligatorisk for alle virksomheder, der behandler persondata på vegne af andre, at indgå en databehandleraftale. Dette sikrer, at persondata behandles lovligt, retfærdigt og transparent, og at der er klare retningslinjer for, hvordan data skal beskyttes mod uautoriseret adgang, tab eller ødelæggelse.

Databehandleraftalen i praksis

I praksis betyder det, at når du som virksomhed anvender en tjeneste der behandler persondata på din virksomheds vegne, skal der være en databehandleraftale på plads. Denne aftale godkendes elektronisk og sikrer, at  tjenesten håndterer dine og dine kunders persondata i overensstemmelse med dine instruktioner og GDPR’s krav.

Databehandlere og underleverandører

Det er også vigtigt, at databehandlere, som anvender underleverandører til at udføre dele af databehandlingen, indgår databehandleraftaler med disse underleverandører. Dette sikrer, at persondata forbliver beskyttet gennem hele behandlingskæden.

En databehandleraftale er en essentiel del af databeskyttelseslovgivningen under GDPR, som sikrer, at persondata håndteres sikkert og ansvarligt. Det er en garanti for, at dataansvarlige og databehandlere overholder lovgivningen og beskytter dataeffekters rettigheder.