Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Ledelsesberetning

Hvad er en ledelsesberetning?

Ledelsesberetning (også kendt tidligere som årsberetning), er en fast del af en virksomheds årsrapport. Den fungerer som en beskrivende gennemgang af årsrapportens indhold og sigter mod at give en bedre forklaring og baggrund for virksomhedens finansielle resultater, herunder balancen og resultatopgørelsen.

Ledelsesberetningens fokus er at tilbyde regnskabets læsere en mere nuanceret indsigt i virksomhedens drift og finansielle resultater for året. Ledelsesberetningen kigger ikke kun tilbage på det tidligere års resultater men skitserer også virksomhedens fremtidsudsigter ved at gøre rede for forventede udviklinger.

For virksomheder i regnskabsklasse B  er det lovligt at udelade ledelsesberetningen ved i stedet at oplyse om hovedaktiviteten i en fodnote.

Indholdskrav til ledelsesberetningen

Danmark klassificerer virksomheder i fire regnskabsklasser: A, B, C, og D. De mindste virksomheder placeres i klasserne A og B, mens de større virksomheder, inklusiv børsnoterede selskaber, befinder sig i klasserne C og D. Dette klassifikationssystem afgør, hvilke krav der stilles til ledelsesberetningens indhold, med mere omfattende krav til de højere klasser.

En ledelsesberetning skal generelt beskrive virksomhedens primære aktiviteter og nævne væsentlige begivenheder fra det forløbne regnskabsår, herunder om økonomien har indfriet forventningerne.

Det er kritisk for alle virksomheder at belyse potentielle usikkerhedsmomenter, som kan påvirke virksomhedens fremtid, såsom produktgodkendelser eller andre væsentlige risikofaktorer.

Ledelsesberetningen tjener som en status, hvor ledelsen informerer om den aktuelle forretningsmæssige og økonomiske situation samt fremtidsudsigter.

Revisorens rolle

Revision af ledelsesberetningen er ikke længere et krav, men det kan stadig være fordelagtigt at få den gennemgået af en revisor i visse situationer, som f.eks. forud for et virksomhedssalg eller ved optagelse af nye lån, for at styrke virksomhedens troværdighed.

Forskellen på ledelsesberetning og ledelsespåtegning

Hvor ledelsesberetningen tilbyder en detaljeret gennemgang af årsrapporten, bekræfter ledelsespåtegningen, at rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ledelsespåtegningen er derfor et obligatorisk supplement til ledelsesberetningen, der skal være underskrevet af hele ledelsen.