Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Gennemsnitlig kostpris

Hvad er gennemsnitlig kostpris?

Gennemsnitlig kostpris, også kendt som glidende kostpris, repræsenterer et vægtet gennemsnit af anskaffelsesprisen for en vare inklusiv alle relaterede omkostninger. Denne metode er særligt nyttig for virksomheder, der oplever svingende indkøbspriser på deres varer eller ydelser over tid.

Metoden for gennemsnitlig kostpris er ideel at anvende, når prisen på indkøbte varer varierer, hvilket kan skyldes forskelle i antallet af enheder købt, ændringer i råvarepriser, leveringsomkostninger og andre faktorer. Sådan variation kan også opstå ved skift af leverandører, hvor indkøbspriserne kan ændre sig. Ved at beregne den gennemsnitlige kostpris får man et mere nøjagtigt billede af, hvad det reelt har kostet at anskaffe varen over en given periode, hvilket understøtter en mere præcis prisfastsættelse.

Formel for beregning af gennemsnitlig kostpris

Beregningen af den gennemsnitlige kostpris foretages ved at summere alle omkostninger forbundet med anskaffelsen af et produkt og dividere det samlede beløb med antallet af indkøbte enheder. Formlen ser ud som følger:

Gennemsnitlig kostpris=Samlede indkøbsomkostninger/ Antal enheder

Eksempel på gennemsnitlig kostpris

For eksempel, hvis en virksomhed har købt forskellige partier af en vare til forskellige priser, kan en beregning af den gennemsnitlige kostpris være som følger:

Antag, at en virksomhed køber 200 enheder af en vare i to partier; det første parti på 100 enheder til en pris af 40 kr. pr. enhed og det andet parti på 100 enheder til en pris af 60 kr. pr. enhed. Fragt- og toldomkostninger for det første parti er 500 kr., og for det andet parti 700 kr. Den gennemsnitlige kostpris beregnes da som:

Gennemsnitlig kostpris=(100×40+500)+(100×60+700)200

Gennemsnitlig kostpris=(4000+500)+(6000+700)/200

Gennemsnitlig kostpris=11200/200=56 kr pr. enhed 

Dette resultat viser, at det i gennemsnit har kostet virksomheden 56 kr. at indkøbe hver enkelt enhed af varen. Denne information kan nu bruges til at fastsætte en salgspris, der dækker omkostningerne og opnår den ønskede fortjeneste.

Metoden for gennemsnitlig kostpris er derfor et værdifuldt værktøj for virksomheder til at styre deres omkostninger og sikre en profitabel prisfastsættelse, især i markeder hvor indkøbspriserne fluktuerer.