Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Moms

Hvad er moms?

Moms, en forkortelse for merværdiafgift, er en skat pålagt salg af varer og tjenesteydelser, som virksomheder skal afregne til staten. Denne afgift, som normalt udgør 25% af salgsprisen, tilføjes prisen på varer og tjenesteydelser, inden de sælges. Der findes dog undtagelser med lavere satser som 6% og 12% for bestemte varer og tjenester.

Beregning af moms

For at beregne moms på et salg, skal du lægge 25% moms til din salgspris. Dette beløb indbetales derefter til skattemyndighederne. Ved køb af varer og tjenesteydelser, hvor du også betaler moms, har du som momsregistreret virksomhed ret til at fradrage denne moms.

Moms på brugte varer

Ved videresalg af brugte varer kan du anvende brugtmomsreglen, hvor moms beregnes af din fortjeneste frem for salgsprisen, for at undgå dobbeltbeskatning.

Momspligt

De fleste virksomheder skal registreres for moms ved salg af varer og tjenesteydelser. Visse brancher som bank- og forsikringssektoren samt uddannelsessektoren er dog fritaget. Der er også en grænse for småsalg, hvor virksomheder med et salg på under 50.000 kr. eksklusiv moms ikke er momsregistreringspligtige.

Indberetning af moms

Moms indberettes til skattemyndighederne, normalt hver sjette måned, men oftere for nystartede virksomheder. Det er også nødvendigt at indberette, selv hvis der ikke har været omsætning i perioden (nulmoms).

Bogføring af moms

Ved bogføring skal omsætningen og momsen opdeles, så det klart fremgår, hvad der er moms og hvad der er indtægt.

Momssatser i andre lande

Momssatser varierer internationalt, både inden for EU og i lande uden for EU som Kina, Norge, USA, og Storbritannien.

Spørgsmål & svar

Hvor meget ligger moms på i danmark?

Moms i Danmark ligger typisk på 25% for de fleste varer og tjenesteydelser. Betalingsperioden for moms afhænger af virksomhedens størrelse og omsætning.